• The development of large diameter scraper basically meets the technological requirements of rolling mill

    Sự phát triển của máy cạp đường kính lớn về cơ bản đáp ứng yêu cầu công nghệ của máy cán

    Độ hoàn thiện bề mặt của đường kính ngoài của ống phôi được cạo bằng tay hầu như không được chấp nhận. Nếu ống phôi quá dày sẽ khó đạt yêu cầu của máy cán. Do lớp phôi ngoài của ống quá dày và vết phôi quá sâu nên chỉ có thể xử lý bằng thiết bị nặng. Lúc đầu, chỉ cạo được một hoặc hai mảnh. Sau đó, hiệu quả làm việc đã được nâng lên rất nhiều trong thực tế sản xuất của công ty chúng tôi. Sự phát triển của sáu, tám mảnh và máy cạo da đường kính lớn về cơ bản phù hợp với quy trình yêu cầu của nhà máy cán.